För att hoppa med motocross på en crossbana finns det några grundläggande tips och tricks som kan hjälpa dig att få en säkrare och mer effektiv hoppteknik:

  1. Börja med att öva på mindre hopp och arbeta dig upp till större hopp allt eftersom du blir bekvämare på motorcykeln.
  2. Försök att ha en jämn hastighet när du närmar dig hoppet. Om du accelererar för mycket kan det få dig att hoppa för långt och om du bromsar för mycket kan det få dig att hoppa för kort.
  3. Sitt upp högt på motorcykeln och böj knäna när du närmar dig hoppet. Detta hjälper till att absorbera landningen när du kommer ner.
  4. Lyft upp framhjulet genom att använda ditt gasreglage och samtidigt trycka ner framåt på styret när du kommer till hoppet. Detta hjälper till att balansera cykeln och ger dig mer kontroll över hoppet.
  5. När du är i luften, håll händerna på styret och kolla på landningsplatsen. Försök att hålla motorcykeln så rak som möjligt för att undvika att tappa kontrollen.
  6. När du landar, böj dina knän och försök att absorbera stöten genom att använda dina ben. Detta minskar belastningen på din rygg och hjälper dig att behålla kontrollen över motorcykeln.
  7. Öva på hoppet flera gånger tills du känner dig bekväm med tekniken. Ju mer du övar, desto bättre kommer du att bli på att hoppa med motorcross.

Det är också viktigt att tänka på säkerhet när du kör motocross. Använd alltid skyddsutrustning, inklusive hjälm, handskar, stövlar och skydd för kroppen. Kör aldrig på en cross bana ensam och följ alltid reglerna och säkerhetsanvisningarna för banan.

Scrub-hopp är en teknik som används inom motocross för att minska tiden i luften när man hoppar över hinder på banan. Tekniken innebär att föraren vinklar sin motorcykel och “skrubbar” hastigheten genom att ta markkontakt med bakhjulet i luften. Detta minskar höjden på hoppet och gör att föraren kan hålla en lägre bana över hindret, vilket leder till snabbare varvtider.

För att utföra en scrub-hopp behöver föraren träna på att vinkla motorcykeln när den är i luften. När man hoppar över hindret, istället för att hålla motorcykeln rak i luften, vrider föraren sin kropp och motorcykel lite åt sidan samtidigt som man trycker ner bakhjulet för att minska höjden på hoppet. Föraren måste också ha tillräcklig hastighet och momentum för att kunna utföra scrub-hoppet, så det är viktigt att man väljer rätt hastighet och rätt vinkel på hoppet för att lyckas.

Det är viktigt att notera att scrub-hopp kan vara en farlig teknik om den inte utförs på rätt sätt. Om föraren vrider motorcykeln för mycket eller inte har tillräcklig hastighet kan det leda till att man tappar kontrollen över motorcykeln och kraschar. Därför är det viktigt att man tränar på tekniken under säkra förhållanden och alltid använder skyddsutrustning när man kör motocross på en bana.

Varukorg